e in array Ензими за хранителновкусовата, текстилната и кожарска промишленост, трансглутаминаза, кармин, билки, билкови екстракти, етерични масла и смеси, диетични смеси и ингредиенти. Halal, Kosher, iso 22000:2005. Enzymes for food, textile and leather industry, food additives, dietary food, herbs, herb extracts, essential oils.

Аналитика ЕООД е резултат от дейността на няколко компании, създадени в началото на 1990. Oсновните дейности са: импорт, експорт и производство на ензимни препарати, мултиензимни комплекси, намиращи приложение в хранително-вкусовата, текстилната, кожарската промишленост, както и в други области на лекатa промишленост. Компанията произвежда и търгува със спомагателни препарати и консумативи за хлебопроизводството, мелничарството, месопреработването, захаропреработването и млекопреработването.

Основни дейности:

Търговия с ензими, производство на мултиензимни комплекси и ингредиенти за хранителновкусовата промишленост, с основно приложение в хлебопроизводството, сладкарството, мелничарството, месопребатвателната, млекопреработвателната промишленост и консервна промишленост. »

Търговия с ензими и ингредиенти за текстилната промишленост. »

Производство на мултиензимни комплекси с приложение в кожарската промишленост, производството на добавки за фуражи и други области. »

Tърговия и производство на ингредиенти за функционални и диетични храни, дермокозметика, билкови комплекси и екстракти, етерични масла и смеси.

Консумативи за етикетни лепила, производство на буфери, pH електроди и др.

Аналитика ЕООД има дългогодишен опит в разработвaнето на технически спецификации и технологични документации в областта на хлебопроизводството, сладкарството и други области на хранително-вкусовата промишленост.

Актуална информация и продукти:

Да отключим магията на природата. Ензими и ензимни препарати за хранителната, текстилната и кожарска промишленост. Хранителни добавки.