Аналитика ЕООД е резултат от дейността на няколко компании, създадени в началото на 1990. Oсновните дейности са: импорт, експорт и производство на ензимни препарати, мултиензимни комплекси, намиращи приложение в хранително-вкусовата, текстилната, кожарската промишленост, както и в други области на лекатa промишленост. Компанията произвежда и търгува със спомагателни препарати и консумативи за хлебопроизводството, мелничарството, месопреработването, захаропреработването и млекопреработването.

Основни дейности:

Търговия с ензими, производство на мултиензимни комплекси и ингредиенти за хранителновкусовата промишленост, с основно приложение в хлебопроизводството, сладкарството, мелничарството, месопребатвателната, млекопреработвателната промишленост и консервна промишленост. »

Търговия с ензими и ингредиенти за текстилната промишленост. »

Производство на мултиензимни комплекси с приложение в кожарската промишленост, производството на добавки за фуражи и други области. »

Tърговия и производство на ингредиенти за функционални и диетични храни, дермокозметика, билкови комплекси и екстракти, етерични масла и смеси.

Консумативи за етикетни лепила, производство на буфери, pH електроди и др.

Аналитика ЕООД има дългогодишен опит в разработвaнето на технически спецификации и технологични документации в областта на хлебопроизводството, сладкарството и други области на хранително-вкусовата промишленост.

Актуална информация и продукти:

Да отключим магията на природата. Ензими и ензимни препарати за хранителната, текстилната и кожарска промишленост. Хранителни добавки.

За контакти:
Офис: 1784 София, бул. Цариградско шосе 133, 7-ми км., БИЦ ИЗОТ, Корпус 1, п.к. 3, офис 405, 406, 411
тел.: 02 971 80 31, моб. 0889 720 156, 0889 043995, факс: 02 971 84 11, е-mail: analytica(a)tea.bg

Счетоводство: 02 974 45 58, account@analytica-bg.com