Химически набухватели (Бакпулвери, пекарски прахове)

Описание

Един от способите за набухване на теста е с помощта на химически вещества. Използват се следните видове:

1. Вещества с основна реакция -натриев бикарбонат и амониев бикарбонат.

2. Смес от вещества с основна реакция /натриев бикарбонат/, с кисела реакция /киселини и соли/ и инертен пълнител /нишесте или брашно/

  • Пекарските прахове от първият вид, а също и сместа от натриев бикарбонат и амониев хлорид / от вторият вид/, могат да се използват само за тънки изделия, защото в крайните изделия остава соден или амонячен привкус. Освен това рН на крайните изделия е силно основно.
  • Най- важното изискване към пекарските прахове е основното количество от газообразни вещества да се отделя не в тестото, а в процеса на изпичане. Те могат условно да се разделят на 4 вида- с бързо, средно, бавно и много бавно действие.
  • Употребата на бързите бакпулвери е лишено от смисъл, защото при тях цялото количество от газове се отделя още в първите няколко минути. За съжаление повечето от предлаганите бакпулвери в търговската мрежа са такива- например смес от натриев бикарбонат с лимонена киселина, или притотвени по неточно дадени съотношения на използваните вещества в наличната справочно - учебна литература на български език.
  • Предлаганите от АНАЛИТИКА ЕООД пекарски прахове са със средно, бавно и много бавно дейсвие. Веществата са дозирани стехиометрично, което осигурява пълно протичане на химическите реакции.

Номенклатура:

АКТИВ С
със средно дейсвие. Основни съставки - фосфати, пирофосфати, натриев бикарбонат и инертен пълнител. Намира универсално приложение.
АКТИВ Б
с бавно дейсвие. Основни съставки - фосфати, пирофосфати, двойни соли, натриев бикарбонат и инертен пълнител. Намира универсално приложение.
АКТИВ МБ
с много бавно дейсвие. Основни съставки - фосфати, двойни соли, естери, натриев бикарбонат и инертен пълнител. Намира приложение в специални случаи- например при дълго съхранение на полуфабрикатите.
АКТИВ Х- по заявка, конкретно за Вашите цели.
Дозировка:
Определя се от свойствата на тестата и степента на желаната пористост.
Начин на употреба:
Добавя се директно или предварително размесен с брашното.
Условия за съхранение:
При стайна температура или в хладилник.
Срок за съхранение:
12 месеца от датата на производство.
Опаковка:
Торби от 5 и 10 кг.