Ензимни продукти и консумативи за хлебопроизводството и мелничарството:

Ензимни продукти

Целта на всеки хлебопроизводител е постигане на оптимален баланс между качество и себестойност, при запазване на традиционния регионален вкус и достигане на новите изисквания към хляба и здравословното хранене. Общият стремеж е насочен основно към подобряване на органолептичните показатели - цвят, обем, характерни вкусови качества и максимална трайност. Върху тези показатели най-благоприятно влияние имат ензимите и ензимните продукти. Ензимите представляват натурални комплексни протеини, ускоряващи химични реакции, притежаващи голяма специфичност при условията на реакциите, върху които влияят. Използуването на ензими като амилази, целулази, глюкозооксидази, липази и фосфолипази в хлебопроизводството е широко застъпено, а перспективата е влагане на нови ензими с повишена специфичност на действие.

При съвместното използване на няколко класа ензими се проявява силно изразен синергетичен ефект.

Ензимни подобрители за хляб

Болести по хляба и мерки срещу тях

Други консумативи и материали

Подобрители за хляб и добавки за хлебоппроизводството

Всички продукти за хлебопроизводство и мелничарство Хлебопроизводство и мелничарство - pdf (pdf формат)

Всички продукти за хлебопроизводството и мелничарството (HTML формат)