e in array Ензими за хранителновкусовата, текстилната и кожарска промишленост, трансглутаминаза, кармин, билки, билкови екстракти, етерични масла и смеси, диетични смеси и ингредиенти. Halal, Kosher, iso 22000:2005. Enzymes for food, textile and leather industry, food additives, dietary food, herbs, herb extracts, essential oils.

Уплътнения и набивки за хранително-вкусовата и текстилна промишленост от Flexitallic Ltd

Повече от 100 години името FLEXITALLIC Ltd. е свързано с ефективни уплътнителни технологии във всички сфери на промишлеността. Продуктите покриват широк диапазон от изсисквания за t, p, химичен състав на средата, в това число за хранителни и фармацевтични цели. Чрез многобройните си клонове по цял свят, вече и в България, фирмата подържа постоянна връзка със своите клиенти, което дава възможност за бърза и адекватна реакция във всеки конкретен случай.
Пълният продуктов пакет на FLEXITALLIC Ltd. е изключително богат:

Поради качествата си, продуктите на FLEXITALLIC са предпочитани от много водещи Европейски компании като СИМЕНС Германия, КСБ – Германия, СОЛВЕЙ – Белгия, ДРЕСЕР РАНД – Франция, САБО – Австрия, СИГМА – Чехия.
В България с продуктите на FLEXITALLIC работят вече ПАВЕЦ ЧАИРА, Министерство на отбраната, БЕЛОИЗВОРСКИ ЦИМЕНТ, НЕОХИМ – Димитровград и др.

Selecta : влакнест безазбестов уплънителен материал

SELECTA # Режим на работа Приложение
Уплътнение Selecta 470 Selecta 470 - 100 bar, температурни граници (-70) (300) C, свиваемост 12% общо издустриално приложение, най-вече при водно налягане, газове, масла слаби киселини, дезинфекциращи средства и при наличие на високи механични натоварвания
Уплътнение Selecta 569 Selecta 569 - 70 bar, температурни граници (-50) (300) C, свиваемост 8 % общо издустриално приложение, най-вече при водно налягане, газове, масла, слаби киселини, специално за алкални среди
Уплътнение Selecta 280 Selecta 280 - 70 bar, температурни граници (-50) (250) C, свиваемост 8 % широк диапазон промишлени приложения, устойчив на водно налягане, газове, масла, слаби детергенти и киселини.
Уплътнение Selecta blau Selecta blau - 60 bar, температурни граници (-50) (175) C, свиваемост 18 % широк диапазон промишлени приложения, устойчив на водно налягане, газове, масла, слаби детергенти и киселини.
Уплътнение Selecta 437 Selecta 437 - 60 bar, температурни граници (-40) (150) C, свиваемост 10 % прилага се при нормални условия особено в санитарно оборудване.
горе

Sigma - универсален уплътнителен материал на базата на PTFE

SIGMA Режим на работа Приложение
Уплътнение Sigma 500 Sigma 500 - 80 bar, температурни граници (-200) (+260) C, свиваемост 35% приложение в химическата промишленост, фармацията и нефтохимията, в хранително-вкусовата промишленост, pH диапазон от 0 до 14, уплътнява при екстремно ниски налягания, специално за емайлирани фланци и прозорци, и стари или паралелни фланци.
Уплътнение Sigma 511 Sigma 511 - 80 bar, температурни граници (-200) (+260) C, свиваемост 6.5% приложение в химическата промишленост, фармацията и нефтохимията, в хранително-вкусовата промишленост, pH диапазон от 0 до 14
Уплътнение Sigma 533 Sigma 533 - 80 bar, температурни граници (-200) (+260) C, свиваемост 8% приложение в химическата промишленост, фармацията и нефтохимията, в хранително-вкусовата промишленост, pH диапазон от 0 до 14. Особено подходящ за високо агесивни среди, като флуорна к-на, разтвор на каустик.
горе

RGS Graphite- уплътнителен материал на базата на графит, усилен с метална сърцевина

RGS GRAPHITE Режим на работа Приложение
Уплътнение RGS Graphite 500 RGS Graphite 500 - 70 bar, температурни граници (-200) (+450) C, свиваемост 40-50% Специално за приложение в химическата промишленост и нефтохимията, усилен с никелово фолио, което придава на материала висока степен на стабилност и леснота на обработка.
Уплътнение RGS Graphite 511 RGS Graphite 511 - 125 bar, температурни граници (-200) (+450) C, свиваемост 30-40% Специално за приложение при производството на пара и при високи температури, при термални и циклични механични натоварвания. Сърцевината от е от ошипена неръждаема стомана, което води до много висока степен на стабилност.
Уплътнение RGS Graphite 533 RGS Graphite 533 - 70 bar, температурни граници (-200) (+450) C, свиваемост 40-50% Специално за приложение при производството на пара и при високи температури, при термални и циклични механични натоварвания. Сърцевината от е от стомананено фолио.

THERMICULITE 815 -високотемпературен уплътнителен материал на база на естествена слюда, усилена със сърцевина от ошипена неръждаема стомана

THERMICULITE 815 Режим на работа Приложение
Уплътнение THERMICULITE 815 200 bar, температурни граници макс 800 C, свиваемост 40% Издържлив на високи температури, химически издържлив по отношение на разтворители, основи, киселини минерални масла и др.
горе

НАБИВКИ - FLEXITALLIC

Набивки за помпи:

FLEXITALLIC Режим на работа Приложение
Набивки FLEXITALLIC 305 FLEXITALLIC 305 - 180 bar, температурни граници (-200) (+460) C, pH - 0-14, скорост на вала - макс 20 м/с в химическата промишленост и нефтохимията - за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 774 FLEXITALLIC 774 - 140 bar, температурни граници (-85) (+480) C, pH - 3-12, скорост на вала - макс 15 м/с в химическата промишленост и нефтохимията и най-общо индустриално. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 713L FLEXITALLIC 713L - 140 bar, температурни граници (-85) (+290) C, pH - 3-12, скорост на вала - макс 10 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и хранителна промишленост и най-общо индустриално. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 1065L FLEXITALLIC 1065L - 200 bar, температурни граници (-85) (+260) C, pH - 0-14, скорост на вала - макс 15 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и хранителна промишленост - бирена и най-общо индустриално. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 2001 FLEXITALLIC 2001 - 250 bar, температурни граници (-85) (+260) C, pH - 2-12, скорост на вала - макс 10 м/с металургия, химическа, пр. на хартия, циментова, препоръчва се при абразивни суспензии. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 803 FLEXITALLIC 803 - 140 bar, температурни граници 150 C, pH - 3-12, скорост на вала - макс 10 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и особено хранителна промишленост и за питейна вода. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 26L FLEXITALLIC 26L - 70 bar, температурни граници (-85) (+260) C, pH - 5-10, скорост на вала - макс 8 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и особено хранителна промишленост и за питейна вода. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 43 FLEXITALLIC 43 - 80 bar, температурни граници до 150 C, pH - 5-10, скорост на вала - макс 5 м/с при отходни мръсни води, в целулозно - хартиената. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 30 FLEXITALLIC 30 - 80 bar, температурни граници до 120 C, pH - 6-9, скорост на вала - макс 5 м/с морски и хидравлични употреби. за помпи и арматура.
Набивки FLEXITALLIC 45 FLEXITALLIC 45 - 70 bar, температурни граници до 120 C, pH - 5-10, скорост на вала - макс 10 м/с при отходни мръсни води, в целулозно - хартиената, минното дело. за помпи и арматура.
горе

Набивки за арматура

Flexitallic Режим на работа Приложение
Набивки ENVIROFLEX 500 Flexitallic ENVIROFLEX 500 - 860 bar, температурни граници 550 C, pH - 0-14 в химическата промишленост и нефтохимията - за арматура.
Набивки Flexitallic 306 Flexitallic 306 - 300 bar, температурни граници (-200) (+460) C, pH - 0-14, скорост на вала - макс 2 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, в енергетиката. за арматура.
Набивки Flexitallic 304 Flexitallic 304 - 210 bar, температурни граници (-85) (+430) C, pH - 0-14, скорост на вала - макс 20 м/с в енергетиката, в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и хранителна промишленост и най-общо индустриално. за помпи и арматура.
Набивки Flexitallic 26D Flexitallic 26D - 140 bar, температурни граници (-85) (+260) C, pH - 0-14, скорост на вала - макс 3 м/с в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и хранителна промишленост - бирена и най-общо индустриално. за арматура.
Набивки Flexitallic 713D Flexitallic 713D - 250 bar, температурни граници (-85) (+260) C, pH - 2-12, скорост на вала - макс 10 м/с металургия, химическа, пр. на хартия, циментова, препоръчва се при абразивни суспензии. за помпи и арматура.
Набивки Flexitallic PB 009 Flexitallic PB 009 - 210 bar, температурни граници -85 290 C, pH - 4-12 в химическата промишленост и нефтохимията, фармацевтична и особено хранителна промишленост и за питейна вода. за помпи и арматура.
Набивки Flexitallic PK 004 Flexitallic PK 004 - 80 bar, температурни граници +80 C, pH - 6-9, скорост на вала - макс 5 м/с в химическата промишленост, минното дело и за морски приложения. за помпи и арматура.
горе

Статични набивки

Flexitallic Режим на работа Приложение
Статични стъклени набивки Flexitallic Flexitallic GP 1-500. Стъклена набивка, температура до 600 C, различни продукти в зависимост от pH на средата. уплътнения на врати на съоръжения (пещи, бойлери, сушилни) и при горене
Статични керамични набивки Flexitallic Flexitallic CFP 1-2. Керамична набивка, температура до 1260 C, различни продукти в зависимост от pH на средата. високотемпературни процеси - тигли и пещи.

FLUOROSEAL - Тефлонова уплътнителна самозалепваща се лента

FluorosealРежим на работаПриложение
Универсално уплътнение Flexitallic FLUOROSEAL Универсално уплътнение от 100% експандиран PTFE и комбиниран със самозалепващ се адхезив. Ширина от 3 до 25.4 мм с различни дължини на шпулата. Устойчив на стареене, издържа до 210 bar, ефективен за повредени повърхности, не замърсява потоците, устойчив на деформации, без течове. Удобен за монтиране. Мек и гъвкав. Ниско напрежение на сглобката. Изключително широко приложение - хидравлични, пневматични и водни системи, парни съдове под налягане, фланцови съединения, при вентилатори за всяка среда, фланци, всякакви капаци, топлообменници, кондензатори, фланци на помпи и компресори, подходящ за всички индустрии - хранително-вкусова, фармацевтична, пертолна, химическа, енергийна, строителство, селско стопанство.
горе

За контакти: тел.: 02 971 84 15, факс: 02 971 84 11 или е-майл или попълнете формата за контакт с нас (това е предпочитаната форма за контакт)