Заменяне на Витамин С (аскорбинова киселина Е300) с по-евтини продукти

Цените на Витамин С (аскорбинова киселина) скочиха в последните няколко месеца. Особено актуална стана темата за намиране на по-евтин заместител във функциите му на цветозадържащ и антиоксидант в хранително вкусовата промишленост.

Натриевият изоаскорбат (Е316) напълно замества аскорбиновата киселина (E300) в тези му функции в много отрасли на хранително вкусовата промишленост.

Какво представлява натриевият изоаскорбат:
То е стерео изомер на натриевия аскорбат и както него, кристализира в монохидратна форма:

Химическа формула
Sodium Ascorbate Sodium Erythorbate
натриев аскорбат натриев изоаскорбат

Натриевият изоаскорбат (Е316) напълно замества аскорбиновата киселина (E 300) и натриевия аскорбат в тези му функции в следните отрасли на хранително вкусовата промишлености:

  1. Месопреработка.
  2. Производство на плодови сокове и нектари.
  3. При производството на замразени зеленчуци.
  4. При производството на белени и рязани зеленчуци.
  5. При производството на вино.
  6. При обработка и консервиране на морски продукти.
  7. Пивоварната промишленост.
  8. Производството на безалкохолни напитки.
  9. В хлебопроизводството в съчетание с аскорбинова киселина.
Антиокислителен и цветозадържащ ефект:
1.09 части натриев изоаскорбат = 1 част натриев аскорбат
1.23 части натриев изоаскорбат = 1 част аскорбинова киселина
Ценово съотношение:
3 части натриев изоаскорбат = 1 част аскорбинова киселина

Други връзки в рубриката актуално: Повишаване хидратацията на брашното, добива, качеството и трайността на хлебните изделия