ПАНКРЕАПАН - ензимен препарат за смраждане на кожи

Предназначение:

ПАНКРЕАПАН представлява ензимна смес с преобладаваща трипсинова активност, предназначен за "смраждане" на кожи. Ефектът върху кожите се изразява в умереното разрехване на колагена, частично отстраняване на разградени белтъци и мазнини в космените торбички, разграждане на междувлакнестите вещества и осапунване на мазнините в кожите.

Основни характеристики:

  • Протеолитична активност (спрямо трипсин) 5000 - 10000 Ф.Е
  • Амилолитична активност 100 - 200 Е/g
  • Липазна активност 2 - 4 Е/g
  • Външен вид - нееднородна прахообразна смес
  • Разтворимост във вода - образува мътен разтвор при съотношение 1:750 със слабо кисела реакция
  • рН оптимум на действие - в границите на рН 8
  • Съдържание на вода (в %) - мах. 10
  • Опаковка - в чували по 30 и 40 кг.
  • Срок на годност - минимум 2 години при 20°С в сухи помещения
  • Препаратът е назапалим и не е взривоопасен!

Приложение:

В процеса на "смраждане" Панкреапан се използува в доза 0,15 - 0,3% спрямо желатиновото тегло на кожите при ТК 1 - 1,5, рН 8,5 и температура 38-40°С за време 60-180 минути в зависимост от вида на кожите и типа на съораженията, както и от желаната степен на смраждане на кожите.