Модифицирани нишестета - производител Emsland Group - Germany

Приложение и употреба: Продуктова листа pdf формат

Модифицираните нишестета Е1404, E1420, E1422, E1412, E1414, E1440, E1442, Е1450 намират приложение в много области на хранителната индустрия, а именно:

 • в сладкарската промишленост
 • при производствеото на безалкохолни негазирани напитки
 • в консервната промишленост
 • в месопреработката;
 • в производството на кетчуп и майонези
 • производството на дресинги и сосове

Описание:

Нишестетата са основните въглехидратни резерви в грудките на разстенията или в семената им, състоящо се от няколко милиона молекули амилопектин, съпроводени с по-голям брой молекули амилоза. В миналото един от най-разпространените източници на нишетета е царевицата с други по-малко използувани източници - пшеница, царевица, картофи, тапиока и ориз. В момента се произвеждат различни модифицирани нишестета, с различна функционалнос в зависимост от приложението им.

Основните свойства на нишестето, определящи широката му употреба са:

 • Нишестето е разпространено и евтино и има широка като употреба като сгъстяващо, свързващо водата, стабилизатор на емулсии и желиращ агент. То се използва като освен като присъщ натурален материал, но и заради неговата функционалност. То е натурално се намира като в дехидратирани гранули (около 1 вода за глюкоза) с специфична форма и размер (царевица -2.3 мм, пшеница 1-45мм, картофи 5-100мм). Гранулите съдържат 'блокове' от амилопектин, съдържащи около 30% кристални и аморфни участъци. Когато те абсорбират вода, те набъбват, губят кристалност и филтрират амилозата. Колкото е по висока стойността на амилозата, по-ниска е способността на набъбване и силата на желиращите функции при едни и същи концентрации на нишестето. Независимо че свойствата на нишестетата са непостоянни в зависимост от агро обстановката, нишестетата са се оформили като функционални ингредиенти.
 • Амилозата има функционалните свойства на хидроколоид. Нейната разширена структура води до вискоки вискозитети на водоразтворимите нишестета, която малко варира от температурата. Водосвързващата възможност обезпечава добра текстура за храните и се използва за заместител на мазнините. Нишестетата имат голям дял в диетчните храни. На пазара има голямо разнообразие от модифицирани нишестета - окислени, частично хидролизирани, хидрокси пропилирани, атетилирани -напр. частично хидролизирани се използуват като стабилизатори в сосовете.

Класификация на модифицираните нишестета по E номер:

 • E1404 - окислено
 • E1420 - ацетатно стабилизирано
 • E1422 - адипат-свързано и ацетатно стабилизирано
 • E1412 - фосфат-свързано
 • E1414 - фосфат-свързано и ацетатно стабилизирано
 • E1440 - хидроксипропил стабилизирано
 • E1442 - фосфат-свързано и хидроксипропил стабилизирано
 • E1450 - октенилсукцинат стабилизирано

Модифицирано царевично нишесте EMFLO XVA 520 приложение на EMFLO XVA 520 pdf формат

Дериват от восъчна царевица адипат-свързано и ацетат-стабилизирано - Е1422, предназначено за употреба при високи температури

EMFLO XVA 520
Външен вид бял прах
EEC No 1422
pH-стойност 5,0 –7,0
разтворимост напълно разтворимо след кипене

След кратко кипене EMFLO XVA 520 дава средно вискозен прозрачен разтвор с добър блясък и къса текстура. То има отлична стабилност по отношение на нагряване, киселинни условия, разбъркване и замразяване размразяване, както и стабилност при дълго съхранение. Има добрър показател на топлопроводимост, което го прави подходящо при стерилизация и високи температури. EMFLO XVA 520 се прилага в концентрации около 5%.

(Food Grade) Не е продукт от генно модифицирано растение ( Food Standard 1.5.2)

Прежелатенизирани картофени нишестета Emjel EP200, EP 300, EP 400 приложение на emjelEP200_EP300_ EP1224 pdf формат

Прежелатенизирани деривати от картофено нишесте фосфат-свързано и ацетат-стабилизирано - Е1414, подходящо за употреба при ниски температури

Emjel EP200, EP 300, EP 400
Външен вид бял фин прах
EEC No 1414
pH-стойност около 6
разтворимост разтворимо в студена вода

Тези нишестета дават в студена вода средно до високо вискозен прозрачен разтвор с гладка структура. То има отлична стабилност по отношение на печене, киселинни условия, разбъркване и замразяване размразяване. Може да се прилагат до pH около 3.5 в комбинация с процес на нагряване. Има бърза водопоглъщаемост в студена вода и с увеличаване на нагряването се увеличава вискозитета. Подходящо е за използуване в пълнежи в сладкарството, дълбоко замразени храни, готови храни, производство на кетчуп и майонеза.

(Food Grade) Не е продукт от генно модифицирано растение ( Food Standard 1.5.2)

Модифицирано картофено нишесте Emflo 991

Модифицирано картофено нишесте. Приложение – свързващ, сгъстяващ и стабилизиращ агент в консервни продукти, сосове, замразени храни, месни продукти и плодови пълнежи и при високи температури.

Продуктови данни Emflo 991
Тип продукт: модифицирано картофено нишесте
Външен вид бял прах
EEC No 1414
pH-стойност 5,5 –7,0
Текстура къса
Стабилност: добра, също и в (меко) кисели разтвори
разтворимост напълно разтворимо след кипене

Специфични функционални характеристики

При кипене Emflo 991 дава силно-вискозни и чисти разтвори с кратка текстура. Emflo 991 притежава отлична стабилност при температурни въздействия, кисели условия и при замразяване/размразяване. Не показва никаква ретроградация дори и при продължително съхранение. Би могло да се използва при концентрация до 4%.

Приложение

Като свързващ и сгъстяващ агент с добри текстуриращи и стабилизиращи характеристики Emflo 991 се прилага в сосове, дресинги, кетчуп и плодови пълнежи. В допълнение Emflo 991 би могло да се използва като свързващ и сгъстяващ агент с добра стабилност и трайност в храни, месни продукти, замразени и консервирани храни като супи, сосове, дресинги и плодови пълнежи. Особено подходящ за производство на лютеници, където придава естествена зърнеста структура на крайния продукт.

Модифицирано царевично нишесте Еmfix X 02 (от восъчна царевица - waxy maize)

Продуктови данни Emfix X 02
Тип продукт: Октенилсукцинат модифицирано царевично нишесте
Външен вид фин бял прах
EEC No 1450
pH-стойност 7,5
Вискозитет среден
: Действие замества емулгаторите

Модифицирано картофено нишесте Еmfix К 02

Продуктови данни Emfix K 02
Тип продукт: Октенилсукцинат модифицирано картофено нишесте
Външен вид светло жълти люспи
EEC No 1450
pH-стойност 7,5
Вискозитет среден
Действие замества емулгаторите