Иновации, развиващи Вашето производство: Оптимал 3D

Българския потребител традиционно предпочита мек и пресен хляб. За запазването на качеството и преснотата при съхранението на хляба ние предлагаме новия подобрител Оптимал 3D.
Оптимал 3D е ензимен подобрител,  съдържащ малтогенната амилаза, която забавя стареенето на средината на хлебните изделия,  запазвайки потребителските им качества по-дълго време - запазва мекотата и свежестта до 10 дни.
Оптимал 3D има уникално действие при хидролиза на нишестето, като действа строго избирателно върху молекулите му. Той проявява своята активност в процеса на изпичането при температурата на клайстеризация на нишестето - набъбване във водна суспензия, като при определена температура се образува вискозен гел от амилопектин, наречен клайстер. При по нататъшните процеси на изпичане ензимът се инактивира напълно, за разлика от другите ензимни препарати на пазара, които или губят активност на по-ранен стадий или запазват активност след изпичането, което води до лепливост и загуба на мекота на средината на хляба.
Оптимал 3D  е мощно средство за запазване свежестта на изделието, чрез забавяне процесите на разграждане на нишестето. Хлебните изделия запазват мекота и еластичност по-продължително време.  Потребителите ще оценят по-добрите вкусови показатели на Вашата продукция и популярността на Вашата търговска марка ще расте.

Оптимал 3D:

  • Подобрява вкусовите показатели при продължително съхранение на хляба - запазвате мекотата и еластичността на средината на хляба.
  • Има синергетичен ефект съвместно с други ензимни препарати – алфа амилази, ксиланази, липази.
  • Универсален е при всички технологии и групи хлебни изделия – не влияе на свойствата на тестото, обема и външния вид на хляба.
  • Няма отрицателен ефект при предозиране
  • Има висока ефективност на действие при повечето изделия с мая и  продължителност на печене повече от 5 мин.

Доза: 100 г за 100 кг брашно.