e in array Ензими за хранителновкусовата, текстилната и кожарска промишленост, трансглутаминаза, кармин, билки, билкови екстракти, етерични масла и смеси, диетични смеси и ингредиенти. Halal, Kosher, iso 22000:2005. Enzymes for food, textile and leather industry, food additives, dietary food, herbs, herb extracts, essential oils.
Ензими за чиста природа

Светът има нужда от нововъведения

В момента света е изправен пред големи екологични проблеми: парников ефект, промяна в климата, изчезване на биологичните видове, ракови и сърдечни заболявания, глад, недостиг на вода и други естествени ресурси… Всички по-горе споменати проблеми са последствие от намесата на човека в природата. В момента човечеството се нуждае от новаторски разрешения по този въпрос, защото докато естествените ресурси се стопяват числото на консуматорите и замърсителите в природата се увеличава.

Ензимите могат да направят промяната

Едно от предизвикателствата за бъдещето е създаването на продукти, които са по-малко опасни, по-малко замърсяват околната среда и изискват по-малко енергия. Ето как ензимите помагат за промяната. Ензимите правят суровите материали по-подходящи за употреба, спестяват вода и енергия и почти винаги заместват токсичните химикали. Преди да обясним как, може би трябва споменем какво е ензим.

Ензими са открити във всички живи същества

Ензимите могат да бъдат открити в човешкия и жовотинския организъм, в растенията и микроорганизмите подобни на тях. Те, сами по себе си не са живи същества, а специфичен тип протеин. Ензимите са естествени продукти, които заместват всички биологични материали и поставят добро начало в биологичните процеси. Например, в стомаха на човека именно ензими разграждат храната до форма, която след това може лесно да бъде усвоена от човешкия организъм и след това тя да бъде превърната в енергия.

Ензимите поддържат горите живи

Ензимите от микроскопични плесени и бактерии, живеещи в горите, разграждат мъртвите дървета в почва и по този начин я връщат в естествения горски цикъл. Казано накратко, където и да е в природата всяка субстанция се превръща в друга, следвайки тази логика ензимите ще бъдат внедрени за в бъдеще.

Ние взимаме за образец природата за да подпомогнем индустрията

Колкото и упорито да се опитваме, човекът никога няма да се съобразява с природата, когато става въпрос за опростено и ефикастно произвоство на продукти без замърсяване на околната среда. Затова решихме да вземем за образец природо-съобразния начин за работа като използваме ензими в индустрията. Също така копирахме естествения начин в производството на ензими, което междудругото означава, че ензимите могат да бъдат разградени биологически, след употреба.

Ензимите намират приложение в производството на храни

Употребата на ензими в производството на храни не е нищо ново. Китайската бира и вино са добри примери за храни, които не могат да бъдат произведени без ензимни препарати. В миналото, хората не са предполагали, че ензимите са били замесени, но днес това е доказано и тези познания ни помагат да заместим опасните за околната среда индустриални процеси с по-благосклонни за природата процеси.

Ензимите подобряват ефективността на суровите материали

Известно е, че колкото по-ефикастно използвате суровите материали, толкова по-малко сурови материали ще са Ви са необходими за Вашата продукция. Един добър пример за голяма производителност, благодарение на ензими е произвоството на плодови сокове. Добавянето на ензими преди плодът да бъде изцеден, дава възможност за получаване на по-голямо количество сок и намалява остатъците, получени след третирането.

Всеки ензим е уникален сам по себе си

Да отключим магията на природата. Ензими и ензимни препарати за хранителната, текстилната и кожарска промишленост. Хранителни добавки.

Ензимите подобряват използването на сурови материали, за сметка на химикалите, защото първите притежават отличителни свойства. С други думи, те не губят времето с излишни реакции и сами по себе си не действат само по време на процеса, а докато той не приключи напълно. Докато химикалите също ще реагират с неща, които не трябва да променят, ензимния препарат оказва ефект върху една субстанция и една самостоятелна субстанция. В случай, че е неоходимо да се извърши повече от една операция, трябва да се използва повече от един ензим. И когато операцията приключи, ензима се разгражда биологически от природни микроорганизми.

Ензимите намаляват разхода на вода

В повечето процеси където ензимите заместват химикали, процесът значително намалява разхода на вода. Например, не е необходимо да изплаквате текстила и кожите толкова старателно след третирането им с ензими, отколкото когато са използвани химикали. При употребата на ензими едно единствено изплаване е често достатъчно. При използването на химикали ще са необходими няколко изплаквания, за да се уверите, че не са останали остатъци от тях.

Ензимите спестяват енергия

Ензимите, за разлика от химикалите работят при доста по-ниски температури. Това означава, че количеството енергия консумирано по време на ензимния процес е доста по-малко в сравнение с това когато се използват химикали. Намаляването на разхода на енергия помага за опазването на околната среда, защото разхода на енергия е една от главните причини за глобалното замърсяване на атмосферата. От друга страна, производството на енергия води до отделяне на големи количиства въглероден диоксид, който пък от своя страна е отговорен за парниковия ефект.

Ензимите са нашата пералня

В наши дни, на практика всички детергенти са биологични. С други думи, те съдържат ензими. Именно ензимите отстраняват петната получени от мазнини, сладолед, яйца, кръв и трева.Тези ензими са активни при ниски температури, по този начин можете да постигнете същия резултат на температури в порядъка 40-60°С, както с небиологичен детергент на 90°С. Ензимите участват също в състава на много избелители и други силни химикали.

Ензимите заместват химикалите в хартиената индустрия…

Сигурно не Ви се вярва, но целулозната и хартиената индустрия е много сериозен замърсител на околната среда. Заводите за хартия са огромни консуматори на дървесина, вода, химикали и енергия. Например, производството на бяла хартия изисква големи количества хлор, която замърсява околната среда. Използването на ензими в избелващия процес може да намали консумацията на хлор с една трета.

… и в хранително-вкусовата промишленост

Да отключим магията на природата. Ензими и ензимни препарати за хранителната, текстилната и кожарска промишленост. Хранителни добавки.

Химикали се използват интензивно и в хранително-вкусовата промишленост, под формата на изкуствени оцветители, ароматизатори и консерванти. Много от химикалите могат да бъдат заменени от ензими и да превърнат производството на храни в по-естествен процес. Например, ензимите могат да превърнат нишестето, което по естествен път участва в състава на царевицата и картофите в подсладители, които намират приложение в кексове, бисквити, дъвки и безалкохолни напитки.

Ензимите заместват химикалите в кожарската и текстилната индустрия

В кожарската промишленост, при обработката на кожи се използват силни химикали като сулфиди. Сулфидите се използват заедно с вар, за да се отстрани козината от необраборената кожа. Водата, която се изразходва за този процес е токсична и създава сериозни екологични проблеми. Ензимите могат да намалят консумацията на сулфидите с 40% и могат да напрявят процеса по-благосклонен към кожите. В текстилната индустрия, ензимите могат да заместят силните киселини, които по принцип се използват за подготовката на материите за процеса боядисване.

Ензимите са природни продукти

Ловът за нови ензимни препарати в природата започна. Учените събират проби от почвата от всяко крайче на света, от най-студените до най-горещите точки на света и по този начин изследват микроорганизмите, които живеят в почвата и съответно ензимите, които те произвеждат. Следващата стъпка е да се изследват свойствата на тези ензими за да се провери дали някои от тях могат да бъдат от полза.

Ензимите подобряват храните предназначени за животни

Фосфатите създават голям проблем за околната среда, когато се използват за животновъдството. Те са жизненоважен източник на енергия за животните и следователно фосфатите трябва да присъстват в тяхната храна, но големите количества фосфати присъстващи по естествен път в храните немогат да бъдат усвоени от животните. Това, което не се усвоява от животинския организъм се превръща в тор и замърсява подпочвените води, реките и езерата. Това води до бързото увеличаване на водната растителност, която от своя страна намалява кислорода във водите, толкова необходим на водните обитатели. Прибавянето на ензими към храната на животните я приви далеч по-пропорционална от естествените фосфати, които се използват в животновъството и по този начин не е нужно да се добавят фосфати. Това оказва положителен ефект едновременно върху околната среда така и върху земеделието.

Полезни ензими се отглеждат за индустрията

Микроорганизми като плесени и бактерии, които произвеждат ензими с полезни свойства се пазят в големи лаборатории. Свойствата на тези естествени микроорганизми след това се превръщат в безвредни и изключително бързорастящи микроорганизми, които след това се отглеждат в огромни контейнери, където се хранят с вода и храни като соя, захар и картофено брашно. Когато микроорганизмите порастнат, те отделят желаните ензими в хранителна среда. След няколка дни контейнера се филтрира за да останат само ензимите, които след това се влагат в продукти, за които са подходящи.

Полезни връзки: ролята на ензимите в организма, произход и приложение на ензимите в промишлеността.

Ензими в хлебопроизводството - дози и приложения

Повече за ензимите в www.enzymes-bg.com