Картофено нишесте - производител Emsland Group GBMH - Germany

Приложение и употреба:

Нишестетата Е1400 - Е1450 намира приложение в много области на хранителната индустрия, а именно:

  • в хлебопроизводството;
  • в сладкарската промишленост
  • при производствеото на безалкохолни негазирани напитки
  • в месопреработката;

Описание:

Нишестетата са основните въглехидратни резерви в грудките на разстенията или в семената им, състоящо се от няколко милиона молекули амилопектин, съпроводени с по-голям брой молекули амилоза. В миналото един от най-разпространените източници на нишетета е царевицата с други по-малко използувани източници - пшеница, картофи, тапиока и ориз. В момента се произвеждат различни модифицирани нишестета, с различна функционалнос в зависимост от приложението им.

Основните свойства на нишестето, определящи широката му употреба са:

  • Нишестето е разпространено и евтино и има широка като употреба като сгъстяващо,свързващо водата, стабилизатор на емулсии и желиращ агент. То се използва като освен като присъщ натурален материал, но и заради неговата функционалност. То е натурално се намира като в дехидратирани гранули (около 1 вода за глюкоза) с специфична форма и размер (царевица -2.3 мм, пшеница 1-45мм, картофи 5-100мм). Гранулите съдържат 'блокове' от амилопектин, съдържащи около 30% кристални и аморфни участъци. Когато те абсорбират вода, те набъбват, губят кристалност и филтрират амилозата. Колкото е по висока стойността на амилозата, по-ниска е способността на набъбване и силата на желиращите функции при едни и същи концентрации на нишестето. Независимо че свойствата на нишестетата са непостоянни в зависимост от агро обстановката, нишестетата са се оформили като функционални ингредиенти.
  • Амилозата има функционалните свойства на хидро колоид. Нейната разширена структура води до вискоки вискозитети на водоразтворимите нишестета, която малко варира от температурата. Водосвързващата възможност обезпечава добра текстура за храните и се използва за заместител на мазнините. Нишестетата имат голям дял в диетчните храни. На пазара има голямо разнообразие от модифицирани нишестета - окислени, частично хидролизирани, хидрокси пропилирани, атетилирани -напр. частично хидролизирани се използуват като стабилизатори в сосовете.

Физико-химични свойства:

Картофено нишесте – ПЪРВО КАЧЕСТВО (SUPERIOR)

Вид на продукта Картофено нишесте – естествен продукт
Външен вид бял прах
Вкус и мирис неутрален
Степен на чистота (L*) мин. 95,0
pH-стойност 6,0 – 8,0
Brabender Вискозитет, Горна граница1000 – 2000 BU
Микробиология
Общо микробно число макс. 10.000 cfu/g
Плесени и дрожди макс. 250 cfu/g
Е-коли не са забелязани / g
Салмонела не е забелязана /100 g

(Food Grade)