БРАУНФИЛ - тъмен пълнеж за вафлен крем на зърнено-житна основа.

Органолептични показатели:

  1. Външен вид - хомогенна брашнена маса
  2. Цвят -светло кафяв - енороден за цялата маса
  3. Вкус и мирис - свойствен, брашнен, приятен, на препечени зърнени
  4. Ситов анализ - 95% под 150 микрона

Качествен анализ

  1. Влагосъдържание - макс. установено 6.1%
  2. Пепел, неразтв. в 10% HCL - 0.3%

Опаковка полипропиленови торби от 40 кг.

БРАУНФИЛ отговаря на ТС 01/02.02.2000 г.