За фирмата

Analytica Ltd.

Аналитика ЕООД е резултат от дейността на няколко компании, създадени в началото на 1990, с основна дейност импорт, експорт и производство на ензимни препарати за хранително-вкусовата, текстилната, кожарската и други области на лекатa промишленост, както и търговия със спомагателни препарати, материали и консумативи за тези области.

Основните дейности на компанията са:

Аналитика ЕООД има дълготраен опит в разработвaнето на технически спецификации в областта на хлебопроизводството, сладкарството и други области на хранително-вкусовата промишленост.

Нетрадиционни решения на традиционни проблеми и близка партньорска връзка е основната практика в дейността на Аналитика ЕООД.

За контакт:
Офис: 1784 София, бул. Цариградско шосе 133, 7-ми км., БИЦ ИЗОТ, Корпус 1, п.к. 3, офис 405, 406, 411, 717, 718
тел.: 02 971 80 31, моб. 0889 720 156,0889 043 995 факс: 02 971 84 11, е-mail: analytica(a)tea.bg

Счетоводство: 02 974 45 58, account@analytica-bg.com

или попълнете формата за контакт