Дозировки, концентрации на ензимите в текстилната промишленост

Обезскробване
Optizyme DES Ultra L амилаза Oбезскробване на памучни тъкани. Работи в температурен диапазон - 30°С-60°С и концентрации - 1-3 g/l. Продукта е течен. Доставя се в туби по 25 кг.
Optizyme DES 80 амилаза Използува се за обезскробване на памучни тъкани. Работи при по-високи температури-60°C 110°C и концентрации 1-5 g/l. Подходящ за работа при непрекъснат процес. Продукта е течен. Доставя се в туби по 25 кг.
И двата продукта могат да се използват при избелването на дънкови изделия.
Биоподготовка (Биоизваряване)
Optizyme T SC пектиназа Биоизваряването е нов процес за биологично отстраняване на примесите от памучни прежди или тъкани. Замества класическото изваряване на памучни, ленени и копринени тъкани. Процеса може да се съчетава с обезскробване и последващо багрене. Намалява се въздействието на околната среда, икономисва се енергия и вода. Работи се при температури до 60°С, рН-9, продължителност 10 мин., дозировка - 0,3 g/kg памук. Продукта е течен. Доставя се в туби по 25 кг.
Биополиране и омекотяване
Optizyme Bio L целулаза Използува се за почистване на памучни и смесени тъкани. Подобрява устойчивостта към пилинг, премахва власинките и придава гладка повърхност и добра драпируемост и мекота. Може да се прилага и на готови изделия при пране в перални. Подходящ и за трикотажни изделия. Работи се при температура 45-50°С, рН-4.5-5.5, продължителност - 30-60 мин., концентрация-0,5-3 % от теглото на материала. Може да се използуват високо скоростни джет-апарати, джигери или перални. Продукта е течен. Доставя се в туби по 25 кг.
Optizyme Bio L AP целулаза Използуват се за леки тъкани, ленени изделия и трикотаж. Режимите за работа са идентични.
Горните продукти могат да се използуват за финишна обработка на готови тъкани с лиоселни влакна за дефибрилация на влакната и придаване на допълнителни ефекти, като специфична мекота и др.
Optizyme SAV L савиназа Използува се за подобряване опипа на вълнени изделия. Придава мекота, отлична драпируемост и ефект "студена вълна". Намалява повърхностната завласеност и пилинга на плетените вълнени изделия. Работи се при температура до 75°С, рН-8-8,5, продължителност-30-45 мин., концентрация-0,5-1% от материала. Продукта е течен. Доставя се в туби по 25 кг.
Завършване процеса на избелване
Optizyme T CAT каталаза Използува се за отстраняване на водородния прекис останал от избелването. Даже незначителни количества ензим разграждат водородния прекис до вода и кислород. Процеса се характеризира с по-малък разход на вода и намалено замърсяване на отпадните води. Подобрява последващия процес на багрене.
Избелване на дънкови тъкани (Дозировки на ензими за избелване на дънкови тъкани и трикотажни изделия)
Ензим t на процеса, °С Продълж., мин. рН Забележка
Optizyme DENIM 55 целулаза 50-60 45-90 6.0-8.0 Не трябва регулиране на рН
Optizyme T LI - лаказа 60 10-30 5.5-6.5 Ацетатен буфер
Дозировка:0,5-2% от теглото на материала
Оtizyme DENIM 30 целулаза 30 10-30 5.5-6.5 Не трябва регулиране на рН